Мета кафедри космічних інформаційних технологій — підготовка фахівців, здатних комплексно, з урахуванням діяльності в ринкових умовах, забезпечувати ефективну розробку й застосування технічних систем.
Кафедра космічних інформаційних технологій пропонує повний цикл навчання за трьома рівнями вищої освіти — першим бакалаврським рівнем, другим магістерським рівнем та третім освітньо-науковим рівнем.

Освітні програми

Комп’ютерний інжиніринг і технології автоматизованих виробництв

Освітньо-професійна програма першого бакалаврського рівня
Форма навчання — Денна
База вступу — Повна загальна середня освіта
Спеціальність — 133 Галузеве машинобудування

Космічні інформаційні технології

Освітньо-професійна програма другого магістерського рівня
Форма навчання — Денна
База вступу — Бакалавр із будь-якої спеціальності
Спеціальність — 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Освітня програма PhD третього освітньо-наукового рівня
Форми навчання — Денна, заочна
База вступу — Магістр із будь-якої спеціальності
Спеціальність — 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Кафедра космічних інформаційних технологій пропонує

 • Передове технічне оснащення, найкраще в університеті
 • Найсучаснішу лабораторну базу
 • Безкоштовний швидкісний Wi-Fi
 • Широкий спектр ліцензійного програмного забезпечення
 • Затишні аудиторії – теплі взимку та прохолодні влітку
 • Технології дуальної освіти
 • Безкоштовні додаткові освітні курси спільно з нашими партнерами
 • Лекції від провідних професорів та доцентів університету
 • Можливість перейняти досвід у спеціально запрошених фахівців світового рівня
 • Справжню практичну підготовку на підприємствах партнерів
 • Участь у науково-практичних конференціях та конкурсах
 • Участь у інноваційних студентських проектах
 • Проектно-орієнтоване та проблемно-орієнтоване навчання

Ти з нами, якщо дійсно прагнеш

 • Заручитися менторською підтримкою практикуючих спеціалістів космічної галузі та машинобудування
 • Отримати додаткову стипендію за досягнення в навчанні
 • Провести науково-дослідну та переддипломну практику на сучасному виробництві
 • Одержати корисні практичні знання під час самостійної роботи, працюючи над проектами з перспективою втілити їх у життя
 • Скористатися матеріально-технічною базою партнерів бізнес-середовища в рамках навчального процесу 

Чому ти навчишся?

Застосовувати сучасні інформаційні технології менеджменту та комп’ютерні системи для інженерного аналізу, проектування, конструювання, організації виробництва та керування життєвим циклом продукту на всіх його етапах.
Ми прагнемо забезпечити відповідність академічних і професійних компетенцій наших випускників вимогам новітнього виробництва та бізнесу.

Історична довідка

✨ 14 травня 2015 року рішенням вченої ради Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара на фізико-технічному факультеті за ініціативою тодішнього декана факультету, професора Петренка Олександра Миколайовича відкрита нова Кафедра космічних інформаційних технологій. Відповідно до наказу ректора кафедра розпочала роботу 1 вересня 2015 року.

✨ 30 березня 2017 року рішенням вченої ради введена нова освітньо-професійна програма другого магістерського рівня «Космічні інформаційні технології» за спеціальністю 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка». У вересні того ж року на кафедру вступили 24 магістри — це перший набір і перший випуск.

✨ Перед першим випуском магістрів у 2019 року кафедра була акредитована МОН України за освітньою програмою «Космічні інформаційні технології». З того часу кафедра стала випусковою та на початок 2022 року здійснила 5 наборів та 4 випуски магістрів.

✨ 21 листопада 2019 року рішенням вченої ради в освітній процес ДНУ введена нова освітньо-професійна програма першого бакалаврського рівня «Комп’ютерний інжиніринг і технології автоматизованих виробництв» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», за якою кафедра космічних інформаційних технологій запрошує на навчання з 2020 року випускників загальноосвітніх шкіл, профтехучилищ, ліцеїв, коледжів. З того часу кафедра здійснила 2 набори бакалаврів.

Нині на кафедрі освітній процес забезпечують професор, 2 доценти та 2 старші викладачі.