Студентський науковий гурток «Мехатроніка»

Мехатроніка — галузь науки і техніки, заснована на синергетичному об’єднанні вузлів точної механіки з електронними, електротехнічними і комп’ютерними компонентами, що забезпечують проектування і виробництво якісно нових модулів, систем і машин з інтелектуальним управлінням їх функціональними рухами. Мехатроніка є своєрідною сучасною філософією проектування складних керованих технічних об’єктів.

Керівник гуртка канд. техн. наук, доцент Ащепкова Наталія Сергіївна, викладає дисципліни «Обчислювальні методи в теорії прийняття рішень», «Математичні основи роботомеханічних систем», «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи», науковий напрямок досліджень — моделювання роботів.

 

Запрошуємо студентів взяти участь у роботі студентського наукового гуртка «Мехатроніка»

Термін «мехатроніка» введений японцем Тецуро Моріа (Tetsuro Moria), старшим інженером компанії Yaskawa Electric, у 1969 році. Ця назва отримана комбінацією слів «МЕХАніка» та «елекТРОНІКА». Незважаючи на наявність стандартного визначення, мехатроніка залишається дещо спірним поняттям. Часто цей термін використовують в значенні електромеханіка, що є спірним, але допустимим.

 

Основні форми роботи наукового гуртка

  • Засідання наукового гуртка. Засідання наукового гуртка проводяться один раз на тиждень.
  • Зустрічі з провідними вченими та фахівцями в сфері механотроніки, програмування, машинобудування, авіа- та ракетобудування.
  • Участь в наукових і методологічних семінарах, круглих столах, конференціях та конкурсах.
  • Заслуховування звітів студентів за підсумками виконаних наукових досліджень.
  • Обговорення наукових робіт, які рекомендуються до друку.

Завдання мехатроніки як науки полягає в інтеграції знань з таких раніше відособлених галузей, як прецизійна механіка і комп’ютерне керування, інформаційні технології і мікроелектроніка. На стиках цих наук і виникають нові ідеї мехатроніки. Науково-технічне рішення можна вважати мехатронним, якщо компоненти не просто взаємодіють один з одним, але при цьому утворена система має нові властивості, які не були властиві її складовим.