Проектування в системі SolidWorks

Створіть власні унікальні моделі і втільте у життя творчі проекти — платформи і корпуси роботів, різноманітні діючі механізми і системи від редукторів до ракет.

Беріть участь в проектах, пов’язаних з будь-якою галуззю машинобудування на будь-якій стадії розробки — від теоретичного дослідження та моделювання до тестування дослідного зразка.

Тематика програми:

  • Основи побудови об’ємної моделі. Інтерфейс програми, основні прийоми роботи. Побудова ескізу деталі. Основні операції побудови твердого тіла. Моделювання деталей.
  • Інструменти створення масивів елементів конструкції. Лінійний, кругової масив елементів. Дзеркальне відображення елемента відносно обраної площині. Масив, керований таблицею, ескізом, геометрією кривої.
  • Побудова деталей з листового матеріалу. Створення елемента інструментом «оболонка». Створення граней і ребер. Створення тонкостінних елементів. Функція перетворення об’єктів.
  • Види адитивних технологій. Термінологія і класифікація. Матеріали для формоутворення деталей. Обладнання для формоутворення деталей з полімерних матеріалів.
  • Конструкція FDM-принтерів. Корпус. Друкувальна головка. Робочий стіл. Механізми переміщення. Температурний режим моделі. Електронні блоки. Етапи процесу 3D-друку. Конфігурації деталей. Призначення конфігурацій деталей. Створення та керування конфігураціями. Параметри конфігурацій деталі.
  • Створення зварних конструкцій. Основні принципи створення зварних конструкцій. Створення конструкції з тривимірного ескізу. Власні профілі. Створення зварної конструкції за допомогою багатотільної деталі.
  • Складання. Принципи виконання складання. Побудова «знизу-вгору», «згори-вниз».
  • Створення ливарних форм. Оформлення порожнини ливарної форми для багатотільної деталі. Створення простих і складних ливарних напівформ. Проектування ливарної напівформи.
  • Оформлення креслень. Основні принципи оформлення креслень в SolidWorks. Створення додаткових видів. Додавання приміток. Налаштування виносних і розмірних ліній. Оформлення специфікації.
  • Розрахунки на міцність в додатках SimulationXpress і Simulation. Розрахунок деталі на міцність в SimulationXpress. Розрахунок деталі на міцність в Simulation.