Система кінцево-елементного аналізу ANSYS

Інженерні завдання стають все більш складними й комплексними, охоплюють одночасно декілька розділів фізики, математики та інших дисциплін. Хочеш стати сучасним інженером? В рамках цієї програми навчись ефективному розв’язанню задач інженерних розрахунків за допомогою програмного продукту ANSYS із застосуванням технологій чисельного моделювання.

Тематика програми:

  • Знайомство з основними поняттями дисципліни «Опір матеріалів». Види навантажень елементів конструкції. Види деформацій. Розв’язання простих задач.
  • Ознайомлення з принципами роботи ANSYS. Можливості програмного забезпечення ANSYS. Основи математичного моделювання. Метод кінцевих елементів. Способи реалізації математичних розрахунків.
  • Робота в модулі Geometry. Побудова геометрії в ANSYS. Робота в модулі DesignModeler. Знайомство зі SpaceClaim. Побудова ескізів об’ємних тіл. Види навантажень в модулі Eigenvalue Buckling і особливості визначення. Граничні умови. Параметри та опції.
  • Робота з модулями розрахунку вібраційних впливів. Види навантажень в модулях розрахунку вібраційного впливу і особливості їх визначення. Граничні умови. Параметри та опції.
  • Робота в модулі ACP (Post). Основи розрахунків багатошарових конструкцій. Види навантажень в модулі ACP і особливості їх визначення. Граничні умови. Параметри та опції.
  • Робота в модулі Transient Thermal. Основи розрахунків теплових процесів. Види навантажень в модулі Transient Thermal, їх особливості. Граничні умови. Параметри та опції.
  • Робота в модулі Fluid Flow (CFX). Основи розрахунків в галузі гідро- та газодинаміки. Види навантажень в модулі CFX й особливості їх визначення. Граничні умови. Параметри і опції.
  • Робота в модулі Topology Optimization. Оптимізація проектних параметрів конструкцій. Види навантажень в модулі Topology Optimization, особливості їх визначення. Граничні умови. Параметри і опції.