• О. Є. Бондаренко, С. Ш. Векілов, Ю. В. Ткачов та Р. А. Марчан, “Особливості топологічної оптимізації силових елементів РРД, виготовлених адитивними технологіями”, Journal of Rocket-Space Technology, т. 29, № 4, с. 106–111, листоп. 2021. [Онлайн]. Доступно: https://doi.org/10.15421/452111

Розвиток адитивних технологій та використання нових матеріалів для 3Д-друку позитивно впливають на галузь в цілому. В роботі наведено принцип топологічної оптимізації, на прикладі одного кронштейна. Наведена схема алгоритму при виконанні топологічної оптимізації. Описано сам процес топологічної оптимізації, тобто показаний повний цикл. Приведено головний принцип SIMP-методу. Проведено міцністний аналіз кронштейна до і після топологічної оптимізації для різних розрахункових випадків, де був визначений кінцевий варіант конструкції. Дана конструкція пройшла ряд статичних випробувань (в умовах реальної роботи) і успішно себе проявила в роботі на виробі, де і передбачалося цільове призначення.


  • Ю. І. Лазарєва, Ю. В. Ткачов та І. В. Лазарєв, “Переваги ракети з композитного матеріалу”, Journal of Rocket-Space Technology, т. 28, № 4, с. 82–87, груд. 2021. [Онлайн]. Доступно: http://rocketspace.dp.ua/index.php/rst/article/view/81

У статті розглядається масовий розрахунок одноступінчастої твердопаливної ракети-носія з композитного матеріалу, а саме розрахунок коефіцієнта вагової досконалості. Показано переваги використання корпусу ракети-носія з композитного матеріалу над ракетою з металевим корпусом, а так само спробуємо довести, що при використанні підходів запропонованих в даній статті, можна вирішити комплексну задачу, пов’язану не тільки з енергетичними і масовими характеристиками ракети-носія, а й супутні завдання – конструкторські та екологічні.


  • Ю. В. Ткачов та М. М. Убизький, Прогресивні методи обробки матеріалів. Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2014. [Онлайн]. Доступно: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.20270307

Розглянуто питання застосування різних процесів обробки на верстатах із ЧПУ в умовах автоматизованого виробництва. Для студентів фізико-технічного факультету ДНУ, які вивчають цикл спеціальних технологічних дисциплін і виконують розрахун-ково-графічні роботи, курсові та дипломні проекти. Може бути ви-користаний аспірантами, а також інженерами й науково-технічними працівниками в галузі машинобудування.


  • Є. Ю. Ніколенко та Ю. В. Ткачов, Основи технології виробництва ракетно-космічних літальних апаратів. Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2006. [Онлайн]. Доступно: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.20296572

Наведені загальні дані про методи організації виробництва, методики проектування технологічних процесів обробки, складання й випробувань, а також засоби забезпечення точності та стабільності процесів виробництва. Подані конструкції, характеристики матеріалів і розглянуті технологічні процеси та методи виробництва основних елементів конструкції паливної системи рідинних ракет, корпусів сухих відсіків клепаної конструкції, рідинних двигунів; приділено увагу основним методам захисту конструкцій і технологіям виробництва захисних багатофункціональних покриттів. Навчальний посібник укладений відповідно до «Методичних рекомендацій щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів» (лист від 01.08.2005 р. №1/9-398). Для студентів усіх ракетних спеціальностей фізико-технічного факультету ДНУ.


  • Р. П. Дідик, Ю. В. Ткачов, В. Г. Олейниченко, В. А. Мелещик та А. В. Савостенко, Методологія визначення параметрів і умов механічної обробки матеріалів. Дніпропетровськ: НГУ, 2005. [Онлайн]. Доступно: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.20278593

Наведена загальна методика та основні принципи проектування технологічних процесів механічної обробки різанням. Докладно розглянуті питання розрахунку режимів різання при точінні, свердлінні, фрезеруванні, розрізуванні, різьбонарізуванні, й протягуванні для одноінструментальної та багатоінструментальної обробок.


  • Б. Д. Буц, В. Є. Приходько та Ю. В. Ткачов, Розрахунок режимів різання металів. Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2005. [Онлайн]. Доступно: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.20306307

Розглянута методика розрахунку режимів різання при точінні, свердлінні, фрезеруванні, розрізуванні, різенарізуванні та протягуванні для одноінструментально¿ та багатоінструментально¿ обробок. Наведені дані, необхідні для виконання курсових робіт, курсових та дипломних проектів. Для студентів спеціальностей «Проектування та виробництво ракетно-космічних літальних апаратів»,«Металорізальні верстати та системи»,«Прикладне матеріалознавство» Фізико-технічного інституту ДНУ.


  • Д. І. Шевчук, М. М. Убизький та Ю. В. Ткачов, Виробництво профілів із алюмінієвих сплавів. Дніпропетровськ: ДДУ, 1999. [Онлайн]. Доступно: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.20285874

Описані властивості алюмінієвих сплавів, широко використовуваних при виробництві й проектуванні виробів ракетно-космічної техніки, що працюють на рідинних компонентах палива, а також технологічні процеси формоутворення металургійних заготовок з них. Викладена методика розрахунків геометричних параметрів поперечного перерізу профілів довільної форми. Для студентів спеціальностей «Проектування та виробництво РКЛА», «Металорізальні верстати та системи», «Прикладне матеріалознавство» Фізико-технічного інституту ДДУ.


  • Д. І. Шевчук, В. С. Зєвако, М. М. Убизький, А. Г. Фесенко та Ю. В. Ткачов, Лабораторний практикум з курсу «Технологія машинобудування». Дніпропетровськ: ДДУ, 1998. [Онлайн]. Доступно: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.20282235

Містить лабораторні роботи з усіх розділів курсу «Технологія машинобудування». Для студентів спеціальностей «Проектування та виробництво РКЛА», «Металорізальні верстати та системи», «Прикладне матеріалознавство» Фізико-технічного інституту ДДУ.