6 квітня 2017 року рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (протокол №12) затверджена нова освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня за спеціальністю 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”.

Підготовка за спеціальністю 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка” відтепер ведеться за чотирма освітніми програмами:

  • ракетні та космічні комплекси;
  • ракетні двигуни та енергетичні установки;
  • технології виробництва літальних апаратів;
  • космічні інформаційні технології.