На засіданнях Вченої ради фізико-технічного факультету розглянуті й затверджені основна (4 квітня 2017 року, протокол №10) та додаткова (20 червня 2017 року, протокол №15) програми фахових вступних випробувань за спеціальністю 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка” за освітньою програмою “Космічні інформаційні технології” для підготовки до вступних іспитів на другий (магістерський) рівень вищої освіти.

[Докладніше про підготовку до фахових вступних випробувань]