Форми документів для проведення вступної кампанії
 1. Форма Н-1.01.1.1. Заява бакалавр на основі ПЗСО 
 2. Форма Н-1.01.1.2. Заява бакалавр на основі молодшого спеціаліста
 3. Форма Н-1.01.2.1. Заява фаховий молодший бакалавр на основі БЗСО
 4. Форма Н-1.01.2.2. Заява фаховий молодший бакалавр на основі ПЗСО
 5. Форма Н-1.01.2.3. Заява фаховий молодший бакалавр на основі ОКР
 6. Форма Н-1.01.3.1. Заява бакалавр магістр на основі бакалавра, магістра
 7. Форма Н-1.01.3.2 Спеціальні умови бакалавр, магістр
 8. Форма Н-1.01.5.1. Повідомлення про неакредитовані спеціальності
 9. Форма Н-1.03.1. Наказ про зарахування на навчання
 10. Форма Н-1.03.2. Додаток до Наказу про зарахування на навчання
 11. Форма Н-1.03.3 Наказ про встановлення періоду здобуття освіти для іноземних здобувачів
 12. Форма Н-1.03.4. Додаток до наказу про встановлення періоду здобуття освіти для іноземних здобувачів