Підготовка до фахових вступних випробувань

Опис

Фахове випробування – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей. Наша програма фахового випробування містить питання з нормативних навчальних дисциплін природничо-наукової та професійної підготовки бакалавра.

Програми фахових вступних випробувань:

Варіант може складатись із завдань таких форм: 

1. Питання на обрання вірної відповіді – до кожного питання надаються чотири варіанти відповіді, з яких вступник має обрати одну, зробивши відповідну позначку. 

Приклади:

Явище, за якого речовина, що складається з одного хімічного елемента, має різні властивості залежно від умов кристалізації, називають:

a) алотропієюб) кристалізацієюв) плавленнямг) сплавом

Яке значення коефіцієнта використання матеріалу буде кращим?

а) 1б) 0,5в) 0,1г) -1

2. Питання на встановлення відповідності – до кожного питання надано інформацію, позначену цифрами ліворуч і літерами праворуч, для якої вступник повинен встановити відповідність, зробивши відповідні позначки у таблиці на перетинах рядків і стовпчиків. 

Приклад:

Установіть відповідність між назвою поняття та його описом:

НазваОпис
1оператор привласненняАгрупа операторів, які записуються один раз, а виконуються багаторазово
2тип данихБвиконання тієї чи іншої заданої дії залежно від логічного значення умови
3оператор циклуВхарактеристика змінної, що визначає, які значення вона може зберігати
4умовний операторГінтервал часу між тактовим імпульсом головної серії
Доператор, що дозволяє змінити значення змінної

Матеріали для підготовки

Навчальні матеріали для підготовки до ЄВІ та фахових вступних випробуваньПереглянути

Вам також може сподобатися…