Порядок вступу до аспірантури

Опис

Вступ 2023: Аспірантура. Весна

Проведення весняної вступної кампанії до аспірантури планується (після затвердження 20.04.2023 р. на вченій раді ДНУ) у наступні терміни:

Етапи вступної кампаніїТерміни
Початок прийому заяв та документів24 квітня 2023 року
Закінчення прийому заяв та документівдо 16:00 години 01 травня 2023 року
Строки проведення вступних випробуваньз 02 травня до 09 травня 2023 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників10 травня 2023 року
Виконання вступниками умов до зарахування
(подання до відділу аспірантури оригіналів документів)
до 12 травня 2023 року
Зарахування вступниківне пізніше 15 травня 2023 року

Вступ-2023: Аспірантура. Осінь

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури на місця, що фінансуються тільки за рахунок державного бюджету та за рахунок фізичних та/або юридичних осіб проводять у такі терміни:

Етапи вступної кампаніїТерміни
Початок прийому заяв та документів липня 2023 року
Закінчення прийому заяв та документів липня 2023 року
Проведення вступних випробуваньз до 2023 року
Оприлюднення рейтингового списку вступниківдо 2023 року
Виконання вступниками умов до зарахування
(подання до відділу аспірантури оригіналів документів)
до 2023 року
Зарахування вступниківне пізніше 2023 року
Питання?

Завідувач відділу аспірантури, докторантури Вайнілович Ірина Вікторівна.

Телефон: +380563749825
E-mail: aspdnu@i.ua

Перелік документів для вступу

Особи, які вступають на навчання для здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії, подають (з 10 години до 14 години) до відділу аспірантури, докторантури (1 корп., кімн. 215) у картонному швидкозшивачу такі документи:

• опис документів вступника;
• особисту заяву на ім’я ректора, у якій вказують форму навчання та спеціальність;
• копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
• документ державного зразка про відповідний ступінь вищої освіти (оригінал або його копію) та додаток до нього;
• особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
• 2 кольорові фотокартки розміром 3×4 см;

• список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений вченим секретарем (за наявності);
• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
• рекомендацію вченої ради закладу вищої освіти (за наявності), яка оформлюється як витяг з засідання вченої ради факультету на підставі витягу з засідання ДЕК (витяг з засідання ДЕК можна отримати в 1 корп., 305 кімн.);
• згоду на обробку персональних даних;
• реферат (за потреби).

Зразки документів

Заява вступ 2022 (зразок). Згода вступ 2022 (зразок). Особовий листок вступ 2022 (зразок). Список праць вступ 2022 (зразок).

Зразок титульного аркуша реферату (обсяг 25-30 сторінок включаючи: титульний аркуш, зміст, розділи, перелік використаних джерел). Реферат готують вступники, які не мають профільної базової освіти.

Що таке аспірантура?

Аспірантура — це самостійна форма отримання освіти, мета якої навчитися займатися науковою роботою. Спочатку аспірант визначає цікавий для нього науковий напрям, обирає тему дослідження, вивчає літературу, проводить експеримент, результат якого обробляє. Аналізує, порівнює отримані дані з тими, які вже зробили інші науковці. Це все робиться заради висновків, які аспірант робить у кінці. Це називається дисертація — щось серйозніше та науковіше ніж курсова та дипломна робота.

Що ж таке PhD?

PhD розшифровується як Doctor Philosophy, тобто доктор філософії.

Доктор філософії — це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Ступінь PhD почали присвоювати ще у Європі ХІІ століття, а саме вперше його було присвоєно у 1130 році у Болонському університеті. В деяких країнах світу ступінь доктора філософії є найвищим, серед них США, Канада, Франція, Італія та ін. В Україні PhD було запроваджено на зміну ступеня кандидата наук у 2016 році. До того ж, в Україні доктор філософії не є найвищим науковим ступенем.

Освітні програми доктора філософії

Корисні посилання
Нормативні документи на сайті університетуПереглянути
Вимоги до оформлення дисертаціїПереглянути
Вимоги до опублікованої монографіїПереглянути
Перелік наукових спеціальностейПереглянути
Таблиця відповідності спеціальностейПереглянути
Перелік наукових фахових виданьПереглянути
Спеціалізовані вчені ради при ДНУПереглянути
Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)Переглянути
Положення про спеціалізовану вчену радуПереглянути
Про опублікування результатів дисертаційПереглянути
Як підготувати і захистити дисертацію (методичні поради)Переглянути
Підготовка і захист дисертації (інформаційно-довідниковий посібник)Переглянути