24 березня 2017 року наказом ректора №84 «Про закріплення спеціальностей за кафедрами» починаючи з набору 2017/2018 навчального року за кафедрою космічних інформаційних технологій закріплена спеціальність 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка».

Відтепер кафедра є випусковою за спеціальністю 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Наш наступний крок — це впровадження в навчальний процес університету власної спеціалізації “Космічні інформаційні технології” відповідно до закріпленої спеціальності та набір студентів до магістратури влітку 2017 року для навчання на кафедрі.