30 березня 2017 року рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (протокол №11) затверджена нова спеціалізація “Космічні інформаційні технології” за спеціальністю 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”. Таке рішення є підставою для включення кафедри космічних інформаційних технологій до переліку випускових кафедр ДНУ за власною освітньою програмою підготовки магістрів.